Impressum

Информация в съответствие с § 5 TMG

БИМЕКСПЕРТС ЕООД
ул. Проф. Константин Илиев 7
1747 София
България

Представлявано от:
Михаел Реш

Контакт:
Телефон: +359 (0) 2 408 4032
E-Mail: bulgaria@bimexperts.com

ЕИК:
206533085

ДДС номер
BG206533085

Отговаря за съдържанието в съответствие с § 55 Abs. 2 RStV:
BIMEXPERTS GmbH
Hofmark 51
93326 Abensberg

Уебсайтът е създаден от
agencylife innovative GmbH
Papagenogasse 1a / Top 8
1060 Wien

 

Отказ от отговорност:

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е създадено с най-голямо внимание. Въпреки това не можем да гарантираме верността, пълнотата и актуалността на съдържанието. В качеството си на доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство съгласно член 7, параграф 1 от Законa за телемедиите в Германия (TMG). Въпреки това, съгласно §§ 8 до 10 от TMG, ние не сме задължени като доставчик на услуги да следим предаваната или съхраняваната информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който стане известно конкретно нарушение на закона. Ако разберем за съответните нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници се проверяват за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е разпознаваемо по време на свързването. Постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумно, ако няма конкретни признаци за законово нарушение. Ако разберем за нарушения на закона, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на немското авторско право. Размножаването, обработката, разпространението и всякакъв вид използване извън рамките на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни се обозначава като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за някакви нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Защита на данните

Използването на нашия уебсайт по принцип е възможно без предоставяне на лични данни. Доколкото на нашите страници се събират лични данни (напр. име, адрес или имейл адрес), това винаги се прави доброволно, доколкото е възможно. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие.
Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.
Използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, от трети страни с цел изпращане на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани, се забранява изрично. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например чрез спам писма.

Google Анализ

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (“Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от „бисквитката“ информация за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, изготвяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Google AdSense

Този уебсайт използва Google Adsense, уеб рекламна услуга, предоставяна от Google Inc, САЩ („Google“). Google Adsense използва т.нар. „бисквитки“ (текстови файлове), които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Google Adsense използва и така наречените „уеб маяци“ (малки невидими графики) за събиране на информация. Чрез използването на уеб маяка могат да се записват и събират прости действия, като например трафикът на посетителите на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ и/или уеб сигнала за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес), се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценяване на използването на уебсайта във връзка с рекламите, изготвяне на отчети за дейността на уебсайта и рекламите за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

 

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да персонализираме и подобрим съдържанието, което Ви показваме. С разглеждането на сайта вие се съгласявате с персонализираното уеб съдържание.