БИМЕКСПЕРТС

We make buildings think!

Контакт

Услуги

ОВК Услуги

Проектиране на сградни инсталации (на ниво концепция, идеен, технически и работен проект), съгласно действащата нормативна уредба и в съответствие с последно поколение BIM методология.

Ние Ви подкрепяме с качество и бързина във всяка фаза на планиране.

BIM моделиране и инженеринг

ОВК, Електро, ВиК, архитектурно моделиране

Нашите квалифицирани и мотивирани служители ще превърнат Вашите 2D чертежи и концепции в 3D модели.

BIM консултиране и мениджмънт

Project Setup, BIM Execution Plan (BEP), BIM Employer’s Information Requirement (EIR), Guidelines, Workflow and modeling standards, family standards, BIM-Templates

Нашите ноу-хау и опит ще Ви помогнат да постигнете бързо целите си.

3D лазерно сканиране

Заснемане състоянието на сградата и инсталациите чрез 3D лазерно сканиране и интеграция в BIM и REVIT.

Ние дигитализираме сгради, за да може да извършвате бъдещи подобрения според Вашите нужди, с висока точност.

Разработка на софтуер

Разработване на софтуерни продукти, свързани с проектиране на сградни инсталации.

Ние Ви подкрепяме в реализацията на Вашите проекти чрез DevOps и Scrum, използвайки всички разпространени програмни езици и frameworks, за да гарантираме успеха на Вашия проект.

Обучение

В рамките на курсове за обучение и семинари ние Ви обучаваме в сътрудничество с TÜV да станете BIM мениджър, BIM координатор или BIM техник.

Нашите концепции за обучение варират от 2 дни до 12 седмици. Възползвайте се от нашия десетилетен опит и инвестирайте в компетентността си в областта на цифровото планиране сега!

Clash detection и координация

Ние се грижим Вашият BIM модел да бъде clash-free. Ползите от тази услуга са видими на строителната площадка – безпроблемен монтаж и оптимизация на разходи.

Строителен надзор на място

С нашия строителен надзор ние гарантираме, че планирането на строителната площадка е изпълнено на 100%.

ИТ услуги и поддръжка

Нашият гъвкав ИТ екип ви подкрепя по всички ИТ въпроси във вашата компания и осигурява безпроблемна работа.

Референции

Успешни проекти - доволни клиенти

Промяна чрез приложни изкуства и цифрова трансформация

Живеем във време на промени. Настояще, в което твърдо пазим всичко, което миналото е създало, и вярваме с убеденост във всички възможности, които бъдещето може да предложи. Имаме честта да бъдем пряка връзка между миналото и бъдещето по време на сътрудничеството ни с MAK – Музея за приложни изкуства, Виена.

MAK започна модернизация на инвентара с цел оптимизиране на координацията на помещенията и техническите инсталации. И ето че нашите творчески сили се намериха в създаването на едно напълно ново, виртуално, но познато място, като използвахме технологията за 3D сканиране с 360° фотодокументация.

Определено можем да кажем, че темата на MAK „промяна чрез приложно изкуство“ се съчетава добре с нашата „промяна чрез цифрова трансформация“, като и двата подхода имат много положително въздействие върху социалната и културната сфера.

Контакт

BIMEXPERTS - BMW Office Building

Офис сграда на BMW

Техническо планиране на сградите на висота: Новата офис сграда на BMW в Мюнхен е добър пример за това как строителните проекти печелят от използването на BIM. Предоставихме нашите инженерни и завършени BIM услуги за ОВК в срок, икономически ефективно и прозрачно за всички участници в проекта.

Контакт

BIMEXPERTS - Bogenhauser Tor BTI München

Bogenhausener или BTI Мюнхен

Квартала Bogenhausen T или BTI Мюнхен не само създава архитектурни забележителности за Мюнхен. Това е и демонстрационен проект от гледна точка на планирането: предоставихме услугите си за ОВК дисциплините в инженеринга със завършен BIM (Autodesk Cloud) и успяхме да спечелим референции както от клиента, така и от партньора по проекта с нашия надежден начин на работа.

Контакт

BIMEXPERTS - Siemens Zug Office

Офис сграда на Siemens

Офис сградата на Siemens в Швейцария е идеалното място за работа. Нашите услуги за тази нова сграда включваха областите на инженеринг и пълен BIM (Autodesk Cloud) за ОВК дисциплините. Витринен проект за представяне на нас и решенията на компанията.

Контакт

BIM е съкращение и означава „Информационно моделиране на сгради“: Цифрова процедура за планиране при стартирането на цялостен строителен проект, която съдържа цялата необходима информация и от която могат да се извлекат до 7 измерения (в допълнение към пространствените измерения, времето, разходите, жизнения цикъл и управлението на съоръженията). Данните за сградата се „моделират“ във всички специалности (ОВК, ВиК, Електро, Архитектура и т.н.). Крайният продукт на процеса BIM е цифров 3D модел или цифров близнак, който обединява архитектурата, структурното инженерство и техническото оборудване на сградата.

BIM осигурява ясно определени процеси на планиране и строителство, максимална прозрачност и сигурност на разходите. Грешките и произтичащите от тях допълнителни разходи също са значително намалени (ранно идентифициране на колизии и несъответствия). Комуникацията между всички участници в проекта е по-ефективна и ориентирана към резултатите. Текущият напредък на строителството, включително необходимият към момента бюджет, може да бъде идентифициран бързо и лесно. Посредством 3D моделите и свързаната с тях по-добра визуализация се улеснява получването на разрешителни от властите. Освен това клиентът получава опит за бъдещи проекти.

Суверенитетът на данните е отговорност на собственика на сградата. Благодарение на прецизното качество на данните BIM осигурява солидна основа за вземане на решения на всеки етап и може да се използва от планирането до експлоатацията и управлението на съоръженията. Грешките могат да бъдат избегнати и по този начин да се спестят разходи

BIM започва с повишаване на осведомеността: разпознаване на възможните подобрения в процесите и свързаните с тях оптимизации. Това знание трябва да бъде споделено в рамките на собствената организация и в същото време сред всички заинтересовани страни, участващи в строителството.

Препоръчваме поетапно внедряване на BIM:

  1. Определяне на целите на BIM в компанията
  2. Установяване на процесите във вашата организация
  3. Правилни подбор и актуализиране на софтуера
  4. Обучение на инженери и архитекти
  5.  Създаване на AIAs (изисквания за информация от клиента) и BAPs (планове за изпълнение на BIM)

За тази цел предлагаме и нашите BIM консултантски услуги.

Трябва да се погледне в перспектива. В началото BIM естествено е свързан с по-високи инвестиционни разходи. В замяна на това обаче още в ранните фази на проектирането е налице много високо и прецизно планиране и качество на данните, което трябва само леко да се коригира в по-късните фази (например изготвяне на работен проект). Следователно методологията BIM е инвестиция, която носи ползи в дългосрочен план и спестява разходи.

„Big BIM“ означава интердисциплинарно сътрудничество между всички партньори, участващи в планирането, изпълнението и използването на дадена сграда, и техните софтуерни инструменти от различни производители. Понастоящем това все още е до голяма степен визия, но вече се практикува в отделни области, като например в контекстао на проектирането и изпълнението между проектантите на строителни конструкции и строителни услуги.

„Little BIM“ се отнася до използването на BIM като „островно решение“ в рамките на една компания или дисциплина на планиране и софтуерно решение от един производител.

Поради преобладаващото разделение на труда в проектирането и разделението на малки части, разнородната структура на компаниите, в които няколко офиса работят по един проект с различни софтуерни инструменти, е необходимо интердисциплинарно сътрудничество с ефективни интерфейси. В края на краищата, от замисъла, проектирането, строителството, използването и управлението до демонтирането на сградите се генерира огромно количество информация в различни формати данни.

За да могат участниците ефективно да управляват, документират, архивират и обменят тези данни без загуби, беше създадена обща основа за обмен на BIM данни с помощта на обектно ориентираните основни модели на данни IFC (Industry Foundation Classes).

Контакт

Свържете се с нас!

Loading
* задължителен

ЕКИП БИМЕКСПЕРТС

Работно време: 09:00ч - 17:30ч
+359 2 408 4032 bulgaria@bimexperts.com

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да персонализираме и подобрим съдържанието, което Ви показваме. С разглеждането на сайта вие се съгласявате с персонализираното уеб съдържание.