3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

Получете подробна информация за проучваната сградата по бърз и рентабилен начин чрез 3D лазерно сканиране.

Дигитално сканиране на:

 • Сгради, фасади
 • Производствени предприятия
 • Механични инсталации:
  – отопление вентилация, климатизация
  – водопровод и канализация
  – системи за противопожарна защита
 • Терен
 • Открити пространства

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ФАЗИ

Design with the help of 3D laser scanning

Проектиране
 
 

С цел получаване на подробна информация много специалисти използват метода scan to BIM, за да започнат процеса на проектиране и управление на проекта. Резултатът след сканирането е 3D облак от точки, който бързо може да бъде превърнат в 3D модел.

Construction coordination with the help of 3D laser scanning

Координация на строителството
 

Сканирането може да се извърши във всеки момент от изпълнението на проекта, за да бъдат документирани основните етапи и да се намали необходимостта от промени в поръчките. Извлечените данни се споделят между всички участниците в проекта, за да се постигне успешна дистанционна координация. Сканирането помага да се идентифицират допуснати грешки и да се намерят бързи решения за тяхното отстраняване.

Clash detection with the help of 3D laser scanning

Идентификация на сблъсъци                                      

3D лазерното сканиране спомага за намаляване на риска и минимизиране на колизиите. То осигурява откриването на несъответствия, като например оборудване, което не е с правилния размер, или неправилно разположение на тръби, като по този начин се предотвратяват бъдещи конфликти между различни системи, като водопроводна, електрическа, ОВК и др.

Renovations, Retrofits & Demolition with the help of 3D laser scanning

Реновиране, модернизиране и разрушаване

Триизмерните скенери за сгради улавят изключително много данни, което позволява на собствениците и фасилити мениджърите да изготвят изчерпателна документация за състоянието на сградата. Тази информация може да подпомогне експлоатацията на сградата, ремонтите, бъдещите реконструкции и дори разрушаването.

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА 3D ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ ВКЛЮЧВАТ:

Бързо получаване на данни

Лазерният скенер улавя информацията за милиони точки в рамките на няколко секунди. Това позволява да бъдат сканирани големи площи за кратко време. Този метод на зеснемане е идеален за проекти, които имат чувствителна времева рамка. Скоростта на събиране на данни също така намалява работните часове, нужни за извършване на измерването, както и скомага по-краткото „време за задържане“ и цялостно прекъсване на даден процес.

Заснемане на труднодостъпни зони

Събирането на информация се извършват от отдалечена точка, което позволява заснемане на опасни и труднодостъпни зони. Областите могат да бъдат измерени без необходимост от пряко физическо присъствие.

Безконтактно снемане на данни

Неинвазивният метод на измерване прави 3D лазерното сканиране идеален способ за заснемане на исторически паметници и културно наследство, поради факта, че е възможно сканирането да се извърши с минимално или никакво физическо взаимодействие.

Детайлна и прецизна документация

Триизмерните данни, събрани в процеса на сканиране, са изчерпателни и се улавя почти всеки детайл. Вероятността за грешка е сведена до минимум. Това ниво на детайлност премахва необходимостта от повторно посещение на мястото на сканиране. Получената документация, също така, позволява на потребителите да посещват сканираното мястото чрез виртуална обиколка в получения облак от точки, или с помощта на генерираните интерактивни 360-градусови изображения.

Пестене на време и разходи

3D лазерното сканиране Ви пести време и пари, поради бързината при събирането на данни и намаления риск от нараняване при изпъление на замерването. Резултатите са по-ниски разходи за клиента, по-малък престой при сканиране и по-малка нужда от мерки за сигурност при извършване на сканирането.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

 • Безопасни и стабилни точки за статива на скенера
 • Могат да се заснемат само обекти, които не се движат
 • Сканиране на открито се изпълнява само при сухи атмосферни условия

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ FAQ

3D лазерното сканиране представлява заснемане и измерване на околната среда в 3D, което създава основа за генериране на 2D планове. Скенерът излъчва лазерни лъчи и измерва времето, докато се отразят и се върнат в устройството.

Устройството излъчва сферични лазерни лъчи и измерва всички обекти, които се виждат в пространството. Успоредно с това се прави 360° снимка, за да се получат цветовете в RGB.
За да се сведат до минимум т.нар. сенки – скрити области, които не се виждат от гледна точка на сканирането, трябва да се направят няколко сканирания от различни позиции, за да се постигне възможно най-добрият резултат.

Резултатът е 3D облак от точки, в който точките, снабдени с пространствени координати, възпроизвеждат видимите повърхности на заснетите обекти в 3D. Освен това следва фотодокументация на свързаните 360° снимки в BIM и REVIT.

Полезни приложения на 3D лазерното сканиране са например:

 • Документиране на съществуващи съоръжения, които трябва да се вземат предвид при планирането
 • Документация за състоянието на сградата
В зависимост от гъстотата на инсталациите и разделителната способност на сканиране, сканирането отнема между 1-2 минути за всяка точка на запис. Всяка точка на запис обхваща средно между 10m² (технически център, висока разделителна способност) и 100m² (голямо открито пространство, само архитектура, ниска разделителна способност) в зависимост от зоната на наблюдение.
Крайната обработка (регистрацията) изисква около 20% от общото време за запис.

ТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

чрез 3D лазерно сканиране

ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО ПЛАНИРАНЕ С BIM

Нашият опит, новаторски начин на мислене и обширно ноу-хау в областта на планирането на сгради с BIM ни правят надежден партньор във всички фази на проекта. Ние изпълняваме задачите в срок, съобразявайки се с разходите и с единни, международни стандарти за качество. Мислим и действаме в партньорство и винаги в интерес на нашите клиенти.

НАШИЯТ BIM МОДЕЛ ЗА ВАС!

Чрез планиране на техническите инсталации по най-новата методология BIM откривате колизиите на ранен етап и по този начин пестите значителни разходи – както по време на етапа на планиране, така и на етапа на изпълнение. Нашето портфолио от услуги варира от BIM инженеринг и проектиране на ОВК, електро инсталации и санитария, до 3D сканиране с интеграция в BIM и REVIT. Осигурете си среща за 3D лазерно сканиране още днес!

НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ BIM УСЛУГИ

Ние Ви подкрепяме с дългогодишния си опит във всички области на информационното моделиране на сгради. Независимо дали ни ангажирате като BIM координатор, в BIM управление, или BIM консултиране – BIMEXPERTS разполага с над 40 специалисти, които гарантират надеждното планиране на Вашия проект.


Контакт

Свържете се с нас!

Loading
* задължителен

ЕКИП БИМЕКСПЕРТС

Работно време: 09:00ч - 17:30ч
+359 2 408 4032 laserscan.bulgaria@bimexperts.com

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да персонализираме и подобрим съдържанието, което Ви показваме. С разглеждането на сайта вие се съгласявате с персонализираното уеб съдържание.